theme logo

Het laatste nieuws

Bijna klaar voor asfalteringswerk Rhijnhofweg

12 december 2018

Onder de Torenvlietbrug is het een komen en gaan van zandvrachtwagens. Ze treffen samen met de shovels, walzen en de grader voorbereidingen voor de...

Lees nieuwsbericht

Vloer eerste bouwkuip verdiepte ligging N434 voorzien van laag beton

11 december 2018

Nog drie betonstorts te gaan en dan is de definitieve vloer van de eerste bouwkuip klaar. Vandaag was het de beurt aan moot 18 waar zo’n 400 kuub...

Lees nieuwsbericht

Sloop diepwandkoppen ontvangstschacht gestart

11 december 2018

Bij de ontvangstschacht is gestart met de sloop van de diepwandkoppen. Net als aan de oostzijde, bij de startschacht, wordt bij de ontvangstschacht...

Lees nieuwsbericht

De RijnlandRoute: van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Heeft u een vraag?

Voor vragen, klachten en opmerkingen over de bouwwerkzaamheden:
∙ Stel uw vraag of meld uw klacht direct via Whatsapp, Twitter of Facebook
∙ Mail naar omgeving@comol5.nl
∙ Bel de omgevingstelefoon 06-1371 8843 Let op: dit nummer is uitsluitend voor bewoners/ondernemers die vragen hebben over de werkzaamheden. Voor administratieve zaken kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Comol5.


Algemene vragen over de RijnlandRoute:

∙ Mail het projectteam van de Provincie Zuid-Holland via rijnlandroute@pzh.nl
∙ Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van de provincie Zuid-Holland

 

Meer informatie

Meer informatie over de RijnlandRoute is te vinden op de website van de Provincie Zuid-Holland. Impressies van de huidige en toekomstige situatie staan op www.rijnlandrouteinbeeld.nl

De werkzaamheden die Comol5 uitvoert zijn ook te volgen op Facebook en Twitter.

Close search