Comol5

Bewuste bouwers

Comol5 wil een goede buur zijn voor de omgeving waarin wordt gewerkt. Daarom heeft Comol5 zich aangemeld bij de stichting Bewuste Bouwers en volgt de gedragscode.

Bouwen volgens deze gedagscode betekent dat er gestreefd wordt naar minder hinder en het voorkomen van mogelijke incidenten.

Onder de gedragscode van de Bewuste Bouwers vallen de volgende normen:
– Het beperken van hinder en hinderbeleving voor de omgeving.
– Veilig werken voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers.
– Aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van onze vakmensen.
– Milieubewust werken.
– Netjes werken.

In de praktijk
Wat betekent dit nu in de praktijk? Een voorbeeld van het reduceren van geluidshinder is dat Comol5 op een aantal plaatsen bij de A44 en de N434 de damwanden en funderingspalen niet heit maar trilt.  Daarnaast gebruiken we een mobiel geluidscherm. Dit scherm hangt in een kraan en beweegt mee met de machine die de funderingspalen en de damwanden aanbrengt. Hiermee wordt de geluidshinder nog meer gereduceerd en hinderen wij het zicht slechts kort.

Een ander voorbeeld is milieubewust werken. Comol5 werkt conform de CO2-prestatieladder, waarbij we niet alleen streven naar zoveel mogelijk vermindering van CO2 in ons bedrijf maar ook in de keten en sector. Meer informatie over de CO2-prestatieladder staat in dit artikel. ( link naar artikel duurzaam ondernemen)

Vraag, klacht, tip of compliment?
Aangesloten zijn bij Bewuste Bouwers houdt ook in dat de processen bij Comol5 regelmatig worden geëvalueerd. Hierbij wordt de feedback die we uit de omgeving ontvangen ook meegenomen.
Heeft u een vraag, klacht, tip of compliment, dan horen wij het graag. Dit kan rechtstreeks via omgeving@comol5.nl maar ook via de website www.verbeterdebouw.nl.

 

Zoekvenster sluiten