theme logo

Comol5

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V.

Comol5 en duurzaam ondernemerschap

Comol5 vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Daarom maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot (Carbon Footprint) in kaart te brengen en deze te verminderen.

De CO2-prestatieladder is in 2009 door ProRail geïntroduceerd. ProRail wilde bedrijven die deelnamen aan haar projecten uitdagen hun Carbon Footprint inzichtelijk te maken en stimuleren om deze actief te verminderen. In 2011 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven aan de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De CO2-prestatieladder kent 5 treden. De treden 1 tot en met 3 hebben betrekking op het reduceren van CO2 uitstoot binnen de eigen organisatie. Bij treden 4 en 5 wordt actief samenwerking gezocht met de keten en de sector om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor de RijnlandRoute heeft Comol5 ambitieniveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Ook voor de opdrachtgever is het een vereiste dat Comol5 voldoet aan alle eisen van niveau 5.

In grote lijnen houdt dit in dat Comol5 het volgende doet om te voldoen aan de gestelde eisen:

  • Comol5 zet waar mogelijk duurzame energiebronnen in.
  • Comol5 streeft naar het verduurzamen van haar wagenpark. In de groene leaseregeling is een maximum gesteld aan de CO2 uitstoot per kilometer, die periodiek naar beneden bijgesteld wordt.
  • Comol5 streeft in haar bedrijfsproces naar het continu reduceren van het energieverbruik door het identificeren, plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het onderzoeken en verminderen van het elektriciteitsgebruik op de bouwplaats maakt hier deel van uit.
  • Comol5 brengt haar energieverbruik per kwartaal in beeld en communiceert zowel intern als extern over het energieverbruik en de genomen maatregelen om het energieverbruik te reduceren. Het voortdurend monitoren van het energieverbruik en het periodiek beoordelen van de prestaties leidt tot een continue optimalisatie van energiebesparende maatregelen.
  • Comol5 hecht grote waarde aan de individuele bijdrage door medewerkers en wil de inbreng van initiatieven stimuleren en waar mogelijk steunen. Hiervoor is een duurzaamheidfunctionaris aangesteld.
    • Comol5 is een combinatie van 4 bedrijven en bundelt de in de verschillende ondernemingen aanwezige kennis en expertise en past deze toe op het project.

Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt actief betrokken bij dit beleid door middel van samenwerking, voorlichting en instructie. Comol5 heeft het vertrouwen dat al haar medewerkers zich maximaal inzetten om het energieverbruik waar mogelijk te reduceren en daarmee de genoemde reductiedoelstelling te halen.

In onderstaande documentatie kunt u meer lezen over de CO2 prestatieladder en over de doelstellingen van Comol5 over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Rap 1 in Communicatie H1 2017
Rap 2 in Communicatie H2 2017

Lidmaatschap Comol5 – NederlandCO2Neutraal
CO2 reductieplan Comol5
Verklaring CO2 Prestatieladder

Mobilis

Oplossingen voor water, infra en industrie

Als civiele bouwer biedt Mobilis vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, water en industrie. Hierbij staat centraal het aangaan van een duurzame en transparante relatie met opdrachtgevers en samenwerkende partijen.

Mobilis bouwt, van vraag naar oplossing
In dit proces brengen wij onze creativiteit in om vervolgens samen met u te komen tot resultaat.

Kernwoorden in ons werk- en denkproces zijn efficiëntie en kostenbeheersing, waarbij het projectbelang altijd voorop staat. Om de projectfasen adequaat en kostenoptimaal te doorlopen, ontwikkelen wij voortdurend onze kennis en staan wij aan de basis van onze innovatie. Alle facetten die in een project aan bod komen, zijn constant aan vernieuwing onderhevig: van ontwerp tot uitvoering, van contractvorm tot risico- en contractbeheersing.

Wij staan voor onze projecten en voelen grote verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Wij zijn trots op wat wij tot stand brengen.

Mobilis is onderdeel van TBI.

Mobilis - Comol5 Rijnlandroute

Croonwolter&dros

INTELLIGENTIE DOOR TECHNOLOGIE

Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen. We hebben de kennis, de ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, te beheren en te onderhouden..

Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ draagt Croonwolter&dros met intelligente technologische elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en automatiserings- en informatiseringsoplossingen bij aan het duurzaam presteren van haar klanten. Met deze intelligente, zelfdenkende en -lerende systemen worden processen in of van objecten zoals schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever.

Croonwolter&dros komt voort uit de fusie van Croon en Wolter & Dros. Croon was gespecialiseerd in elektrotechniek en automatisering. Wolter & Dros was gespecialiseerd in werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek. Met een rijke historie van 140 jaar Croon en 141 jaar Wolter & Dros zijn de ondernemingen samen goed voor meer dan 280 jaar ervaring in de techniek en opereren nu onder de merknaam Croonwolter&dros.

Met een omzet van 550 miljoen en 3.000 medewerkers is Croonwolter&dros het grootste in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering gespecialiseerde bedrijf van Nederland. Croonwolter&dros is actief in de volgende markten: Utiliteitsbouw, Industrie, Infra en Marine & Offshore en heeft vestigingen in heel Nederland.

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI.

Croonwolter & dros - Comol5 Rijnlandroute

Dimco

Shaping the planet and facilitating economic prosperity for more than 140 years

DEME is a world leader in the highly specialised fields of dredging, marine engineering and environmental remediation.The Group can build on more than 140 years of know-how and experience and has fostered a pioneering approach throughout its history, being a front runner in innovation and new technologies.

Although DEME’s activities originated with its core dredging business, the portfolio diversified substantially over the decades. Today’s activities encompass dredging, land reclamation, hydraulic engineering, services for the offshore oil & gas and renewable energy industries and environmental works. DEME’s vision is to work towards a sustainable future by offering solutions for global, worldwide challenges: rising sea levels, climate change, the transition towards renewable energy, polluted rivers and soils, growing population and the scarcity of natural resources.

While the company’s roots are in Belgium, DEME has built a strong presence in all of the world’s seas and continents, operating in more than 90 countries worldwide. DEME can rely on 4,600 highly skilled professionals across the globe. With a versatile fleet of over 100 main vessels, backed by a broad range of auxiliary equipment, DEME can provide solutions for even the most complex projects.

DEME is a world leader in the highly specialised fields of dredging, marine engineering and environmental remediation.

VINCI

VINCI pursues a consistent strategy based on the excellent fit between its concessions and contracting businesses.

VINCI’s business activities are positioned at the intersection of mobility, urban development and energy transition. Thanks to its ability to integrate its know-how as investor, builder, operator and service provider, VINCI is particularly well placed to meet these challenges in mature and emerging economies alike.

To ensure the long-term success of our business model, VINCI strives to create long-term value for its customers, shareholders, employees, partners and society at large. Above and beyond economic performance, VINCI is committed to the environmental, workforce-related and social performance of its business activities.

VINCI’s business activities are positioned at the intersection of mobility, urban development and energy transition.