Comol5

Omgeving

Waar gebouwd wordt is communicatie met de omgeving heel belangrijk. We realiseren ons dat en doen er alles aan om de overlast van onze werkzaamheden te beperken. We zetten verschillende middelen in om omwonenden en ondernemers te informeren.

Ga naar informatiebrieven
Ga naar omgevingsenquête

Zoekvenster sluiten