Comol5

Privacy verklaring

Comol5 respecteert de privacy van alle gebruikers van de door haar of hen gebruikte website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsalert. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, wat erop neerkomt dat de gegevens aan het einde van het project worden vernietigd.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?
We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie
Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:
• op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
• op verbetering van uw persoonsgegevens;
• op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
• op beperking van de verwerking;
• van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
• uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Indien u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u een mail te sturen naar omgeving@comol5.nl

Zoekvenster sluiten