Comol5

Het Project

Comol5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Dit deel omvat de aanleg van de nieuwe N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een geboorde tunnel onder Voorschoten en aanpassingen aan de A4 en de A44. Op onderstaande kaart staat per locatie wat er wordt gebouwd:

 • Nieuwe locatie voor Park&Ride (voorheen Transferium) en McDonald´s
 • Herinrichten aansluiting Leiden-West
 • Sloop busbrug Oude Rijn, aanleg nieuwe brug (vaste bruggen)
 • A44 van 2×2 naar 2×4 rijstroken
 • Nieuw knooppunt Ommedijk (afrit Leiden-Zuid vervalt)
 • Passage voor fietsers en fauna bij N434 thv knooppunt Ommedijk
 • Aquaduct voor Veenwatering
 • Nieuwe provinciale weg N434 van 2×2 rijstroken
  • Geboorde tunnel onder Voorschoten
  • Verdiepte ligging (5,4m onder NAP)
 • Herinrichting A4: hoofdrijbanen en parallelbanen krijgen 2 rijstroken
 • Nieuw knooppunt Hofvliet
 • A4 van 2×3 naar 2×4 rijstroken tot N14

Klik om te vergroten

Zoekvenster sluiten