Comol5

Wegwerkzaamheden A4 en A44 RijnlandRoute

Verkeer
Als onderdeel van de RijnlandRoute, voert Comol5 in opdracht van de provincie Zuid-Holland de komende jaren wegwerkzaamheden uit aan de A4 en de A44. Zo is de A4 tussen de N14 (Leidschendam) en Vlietland inmiddels verbreed van 2×3 naar 2×4 rijstroken (november 2018 gerealiseerd) en gaat de A44 van 2×2 naar 2×4 rijstroken op het deel tussen Wassenaar en Leiden-West. Daarnaast worden beide wegen aangesloten op de nieuwe N434, een geboorde wegtunnel onder Voorschoten door.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de reguliere rijbanen uitgevoerd. Waar dit niet mogelijk is worden werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd zodat het wegverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Voor het verkeer is altijd minimaal 1 rijstrook beschikbaar. Alleen bij specifieke werkzaamheden waarvoor de gehele wegbreedte kortstondig moet worden afgesloten, zoals het aanbrengen van de detectielussen en het verwijderen en plaatsen van de portalen, is er een kortdurende verkeersstop van 15 minuten. Wij kondigen verkeersstops vooraf aan via vooraankondigingsborden en onze communicatiekanalen. Daarnaast worden de weggebruikers tijdens de nacht geïnformeerd met tekstwagens.

Om een beeld te geven van de werkzaamheden die binnen een verkeersstop worden uitgevoerd zijn onderstaande video-impressies gemaakt.

 

 

 

ARCHIEF NIEUWSBERICHTEN VERKEERSINFORMATIE
Hieronder vindt u het overzicht van wegwerkzaamheden in de afgelopen periode. Voor actuele informatie ga naar het nieuwsoverzicht.

A44
2018 Week 45
2018 Week 44
2018 Week 42
2018 Week 41
2018 Week 40
2018 Week 39
2018 Week 35

A4
2018 Week 50
2018 Week 49
2018 Week 48
2018 Week 47
2018 Week 46
2018 Week 45
2018 Week 44
2018 Week 43
2018 Week 42
2018 Week 41
2018 Week 40
2018 Week 39
2018 Week 38
2018 Week 37
2018 Week 36

Zoekvenster sluiten