theme logo

Archeologische vondsten aansluiting Leiden-West

8 december 2017 | Irene van Oudenniel

Voorafgaand aan de bouw wordt op diverse plekken op de RijnlandRoute tijd ingeruimd voor archeologisch onderzoek. Dat gebeurt op die locaties waarvan vermoedens zijn dat er iets in de grond zit. Deze week is er bij de afslag Leiden-West een nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen opgegraven. Archeologen van de firma ARCHOL hebben hier onder meer enkele houten waterputten blootgelegd.

In de planning van het project is rekening gehouden met archeologisch onderzoek. De opgraving heeft daarom geen gevolgen voor de voortgang van de aanleg van de weg. Meer informatie over de archeologische opgraving bij de aansluiting Leiden-West is te vinden op de site van de Provincie Zuid-Holland.

Close search