Comol5

Volg de boor!

16 augustus 2019 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Maandag 5 augustus is Gaia gestart met het boren van de tun­nel. Dat bete­kent dat ze lang­zaam maar zeker uit het zicht ver­dwijnt en ook echt onder­gronds gaat. Een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter met als begin­punt de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, de spoor­lijn en de hoog­span­nings­mas­ten.

Volg via de link www.volgdeboor.nl de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt. Deze pagina is onderdeel van de nieuwe gezamenlijke site van de bouwcombinaties en de provincie Zuid-Holland, waar alle informatie over de RijnlandRoute op 1 overzichtelijke plek is samen gebracht.

De eerste ring die is aangebracht

Zoekvenster sluiten