Comol5

Proef met asfalt draaien in de tunnel

7 oktober 2021 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Gister is bij wijze van proef het eerste asfalt aangebracht in de noordbuis van de Corbulotunnel. Er is ruim 400 strekkende meter asfalt aangebracht, 700 ton. Zo kon in de praktijk worden getoetst of het kiepen van de asfaltwagens goed ging, zo dicht langs de wanden van de tunnel. Ook is nauwkeurig gemeten of de uitstoot van gassen en dampen binnen de perken bleef. Gelukkig ging dat allemaal goed en dat betekent dat we volgende week de gehele tunnelbuis gaan asfalteren.

 

Zoekvenster sluiten