Comol5

Damwanden verwijderen verdiepte ligging

16 oktober 2020 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

In de afgelopen twee jaar zijn voor de verschillende bouwkuipen voor de verdiepte ligging N434 bij de Stevenshof damwanden aangebracht. Voor alle bouwkuipen geldt dat alle damwanden er nu in zitten, en bij een aantal bouwkuipen zijn de damwanden zelfs al weer verwijderd omdat de betonnen wanden klaar zijn. Wat er nu nog in de grond zit, wordt in de volgende periodes verwijderd:
– Periode 1: begin november t/m medio december 2020
– Periode 2: eind februari t/m medio april 2021


Planning per locatie
Onderstaand vindt u een globale planning per locatie. Voor actuele informatie houdt u de website in de gaten of abonneert u zich op de nieuwsalert via www.comol5.nl/nieuwsalert om het laatste nieuws automatisch in uw mailbox te ontvangen.

2020
Nr. 1 – Tussen aquaduct en A44
Start begin november, duur ca. 2 weken

Nr. 2 – Bij Buizerdbos
Start medio november, duur ca. 3 weken

Nr. 3 – Oostzijde aquaduct (noordkant)
Start medio november, duur enkele dagen

Nr. 3 – Oostzijde aquaduct (zuidkant)
Start begin december, duur enkele dagen


Klik op de afbeelding voor een vergroting, nummers corresponderen met de kaart


2021
Nr. 4. – Toerit A44 naar N434
Start eind februari 2021, duur ca. 2 weken

Nr. 5 – Westzijde A44
Start medio maart 2021, duur ca. 2 weken

Nr. 6 – Tussen aquaduct en A44
Start begin april 2021, duur ca. 2 weken

Zoekvenster sluiten