Comol5

Werkzaamheden duiker Hadewychlaan

14 januari 2021 | A44Nieuws | Irene van Oudenniel

Vanaf maandag 18 januari werkt Comol5 drie weken aan de realisatie van fase 1 van de nieuwe duiker bij de Hadewychlaan. Hiermee brengen we een verbetering aan in het watersysteem van de wijk. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur en 16.00 uur op werkdagen. Naar verwachting brengen de werkzaamheden weinig hinder met zich mee.

Fase 2 van de werkzaamheden wordt uitgevoerd als het hoogheemraadschap van Rijnland het nieuwe peilbesluit heeft vastgesteld en de tijdelijke fietsverbinding tussen de Stevenshof en Wassenaar op de definitieve locatie is aangebracht.

Zoekvenster sluiten