Comol5

Weekendwerk A4 periode juli – oktober

19 juni 2020 | A4Nieuws | Irene van Oudenniel

Comol5 voert in de periode juli – oktober werkzaamheden uit op de A4. Gedurende vijf weekenden is de A4 tussen de N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag afgesloten. In de richting Amsterdam blijven twee rijbanen beschikbaar.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende weekenden:

  • Vrijdag 10 juli 21:00 uur tot maandag 13 juli 05:00 uur
  • Vrijdag 17 juli 21:00 uur tot maandag 20 juli 05:00 uur
  • Vrijdag 11 september 21:00 uur tot maandag 14 september 05:00 uur
  • Vrijdag 18 september 21:00 uur tot maandag 21 september 05:00 uur
  • Vrijdag 9 oktober 21:00 uur tot maandag 12 oktober 05:00 uur
  • Reserveweekenden zijn gepland voor 24 t/m 27 juli en 4 t/m 7 december, wanneer door bijvoorbeeld weersomstandigheden de werkzaamheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt van 17 t/m 21 augustus in de avond/nacht gewerkt.


De werkzaamheden

In de eerste vier weekenden wordt een nieuwe duiker aangelegd onder de A4 ter hoogte van Leidschendammerhout (hectometerpaal 42.28). De duiker is nodig voor een goede waterhuishouding in het gebied van de Starrevaartpolder en de Damhouderpolder. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats ter voorbereiding op het verleggen van de A4 voor de RijnlandRoute, bij het nieuwe knooppunt Hofvliet. Comol5 voert de werkzaamheden voor de duiker uit in opdracht van Rijkswaterstaat en voor de RijnlandRoute in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Locatie duiker HMP 42.28

Locatie duiker HMP 42.28

 

Vanaf oktober rijdt verkeer op de A4 onder de fly-overs door.

Vanaf oktober rijdt verkeer op de A4 onder de fly-overs door.


Werkzaamheden duiker Leidschendammerhout

De duiker komt te liggen onder de A4 ter hoogte van Leidschendammerhout, bij hectometerpaal 42.28. Voor de aanleg van de duiker moet het bestaande asfalt worden opgebroken en de geleiderail worden verwijderd, waarna een damwandconstructie wordt aangebracht. Deze bestaat uit stalen planken die de grond in worden getrild. Vervolgens wordt de grond weggegraven waarna de duiker kan worden gemaakt met prefab (van tevoren gemaakte) betonnen delen. Hierna wordt de ondergrond weer aangevuld, het asfalt aangebracht en de geleiderail teruggeplaatst en vinden afrondende werkzaamheden plaats zoals het aanbrengen van de wegmarkering en de verlichting. De definitieve asfaltlaag (ZOAB) kan niet tijdens de weekenden worden aangebracht vanwege de beschikbare tijd, daarom gebeurt dit in 6 nachten na 21 september.

Werkzaamheden verleggen A4 knooppunt Hofvliet
De werkzaamheden ter voorbereiding op het verleggen van de A4 naar de definitieve plek worden uitgevoerd ter hoogte van het toekomstige knooppunt Hofvliet, ter hoogte van Zoeterwoude nabij de molen Zelden van Passe. Het is de bedoeling dat vanaf dit najaar het verkeer in beide richtingen onder de nieuw gebouwde fly-overs komt te rijden. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegfrezen van het oude asfalt en het aanbrengen van zand, asfalt en geleiderail. Daarnaast worden funderingen van oude portalen gesloopt en worden er funderingspalen voor nieuwe portalen aangebracht. Dat gebeurt op het hele traject tussen afrit 7 (Zoeterwoude) en 8 (Leidschendam).

Met name het aanbrengen van de damwanden voor de duiker kan in de omgeving hoorbaar zijn. Dit werk is gepland op zaterdag 11 juli en zaterdag 12 september. Het werk start in de ochtend en duurt naar verwachting ca. 16 uur. Verder kan het opbreken van het asfalt, het aanbrengen van de funderingspalen, het slopen van de oude fundering en het aanbrengen van de geleiderail enigszins hoorbaar zijn, ook afhankelijk van de afstand van uw woning tot de locatie waar gewerkt wordt en de windrichting. Het aanbrengen van de funderingspalen en het slopen van de oude fundering gebeurt overdag in de eerste 4 weekenden (in juli en september) en doordeweeks overdag van 17 t/m 21 augustus. De bewoners in de omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een informatiebrief.

Omleidingen
Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A12 en de A2. Het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A44. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de N11 en de A44.

Zoekvenster sluiten