Comol5

Video: inzegening tunnelboormachine Gaia

25 juli 2019 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Op 24 juli vond de inzegeningsceremonie plaats in de startschacht, waar de tunnelboormachine straks begint. De beschermheilige Sint Barbara speelt bij deze ceremonie een belangrijke rol. Waar een tunnel geboord wordt of mijnbouwers aan het werk zijn, staat altijd een beeldje van de heilige Barbara. Zij geldt als beschermster tegen brand, storm, bliksem en tegen een plotselinge dood. Heilige Barbara is de beschermheilige van onder andere ingenieurs, mijnbouwers, brandweerlieden en bouwvakkers. Zo ook van de tunnelboorders van Comol5. De TBM en het beeldje van de Heilige Barbara werden ingezegend door een priester. Naast de naamgeving, werd de tunnelboormachine gedoopt met een fles champagne en werd de beschermvrouwe voorgesteld. De beschermvrouwe woont pal naast het tunneltracé en zij ondersteunt het boorteam bij haar werkzaamheden.

Bekijk hieronder het filmpje of bekijk de foto´s in het nieuwsbericht over de inzegening.

Zoekvenster sluiten