Comol5

Aanbrengen damwanden verdiepte ligging

14 mei 2018 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Tussen de toerit van de geboorde tunnel en de A44 komt de N434 in een verdiepte ligging onder het maaiveld. Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, wordt er eerst een bouwkuip gemaakt met behulp van damwanden. Er wordt gestart met het deel dat loopt van het meest oostelijk gelegen appartementgebouw van de Lotte Beesestraat tot het begin van het buizerdbosje (hoek Maria Rutgersweg). Dit werk start vanaf 23 mei en neemt ongeveer 3 weken in beslag. Aansluitend hierop worden de damwanden voor de fietsbruggen bij het Ronnie Biermanpad aangebracht. Dit werk duurt ongeveer een week.

Zoekvenster sluiten