Comol5

Zonnepanelen gemonteerd op Dienstgebouw Oost

13 januari 2022 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Op Dienstgebouw Oost zijn de zonnepanelen gemonteerd. Het gaat in totaal om 204 stuks, die samen jaarlijks zo’n 58.000 kwh moeten kunnen opleveren. De energie wordt gebruikt voor de installaties van de tunnel. Dienstgebouw Oost is het ‘hoofd’ dienstgebouw van de Corbulotunnel. Het is de bedoeling dat er straks weinig meer van te zien is, door het dienstgebouw aan drie zijden (richting Vlietweg) in te planten met een brede boomsingel.

De provincie heeft de ambitie om de infrastructuur energiezuiniger te maken en tegelijkertijd de benodigde energie duurzaam op te wekken. Zonne-energie is een van de toepassingen die hierbij wordt ingezet. Bij de keuze van locaties voor zonnepanelen wordt zuinig omgegaan met het landschap. Er wordt voor daken gekozen of inpassing langs infrastructuur. Zo is er een voornemen om een zonneveld in knooppunt Hofvliet te realiseren. Eén van de andere innovaties die Comol5 toepast om energie te besparen is het overdag verlichten van de inritten van de tunnel met zonlicht met behulp van Solar Optic Fiber. Hiermee wordt zonlicht met lenzen opgevangen en via glasvezelkabels naar de tunnelmond getransporteerd.

Zoekvenster sluiten