Comol5

Technische installaties geplaatst in dienstgebouw Corbulotunnel

21 mei 2021 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Deze week heeft Comol5 de eerste tunneltechnische installaties (TTI) geplaatst in het dienstgebouw van de Corbulotunnel in Leiden. Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor een veilige tunnel, zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 24 modules (containers), zijn de afgelopen twee jaar op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en uitvoerig getest. Speciaal voor het transport van Eindhoven naar Leiden zijn de modules stof- en waterdicht verpakt en worden ze volgens een vast stramien het dienstgebouw in gehesen.

Kinderziektes
Door de tunneltechnische installaties van tevoren modulair op te bouwen, zijn kinderziektes al op de testlocatie eruit gehaald en dat scheelt nu veel tijd. Met deze modulaire werkwijze worden de testwerkzaamheden in de tunnel aanzienlijk beperkt tot voornamelijk fysieke testen, die ook daadwerkelijk pas in de tunnel kunnen plaatsvinden. Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 is trots op deze bijzondere mijlpaal: “Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder in gegaan”. Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland beaamt dat: “Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”.

Inrichting dienstgebouwen
16 van de 26 modules worden momenteel geplaatst in het dienstgebouw aan de oostzijde nabij de A4. De overige tien modules gaan in de zomer naar het dienstgebouw aan de westzijde, nabij de A44. De modules worden van de vrachtwagens het dienstgebouw in gehesen, naar de begane grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook worden er brandwerende wanden tussen geplaatst. Als alles erin zit, kan het dak erop.

Aansluiten bekabeling & testen op locatie
De volgende stap na het plaatsen van de modules, is het aansluiten van alle bekabeling. De installaties worden met elkaar verbonden via een kabelkoker onder het wegdek waarbij om de 50 meter nissen zitten met technische kasten. Deze kasten worden verbonden met de dienstgebouwen en met de componenten in de tunnel. Het leggen van al die verbindingen duurt zeker nog een jaar, daarna vindt het testen plaats en wordt de vergunning aangevraagd. Volgens de huidige planning gaat de Corbulotunnel in 2023 open voor verkeer.

Primeur: drie jaar voor openstelling verbonden met verkeerscentrale Rhoon
In de afgelopen twee jaar zijn alle installaties opgebouwd en getest op de testlocatie in Eindhoven. Maar liefst drie jaar voor openstelling waren de tunneltechnische installaties van de RijnlandRoute al aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon. Een primeur in de tunnelwereld!

Zoekvenster sluiten