Comol5

Onderzoek kabels & leidingen Vlietweg

5 november 2018 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Van 19 tot en met 23 november wordt onderzoek uitgevoerd naar kabels en leidingen op de Vlietweg tussen huisnummer 88 en 92. Hierbij worden proefsleuven gegraven om vast te stellen waar de kabels en leidingen zich in de ondergrond bevinden.

De werkzaamheden en planning
De proefsleuven worden gegraven van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 17.00 uur. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de rijbaan, in de berm aan de kant van de woningen en op het water. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in beide richtingen om-en-om langs het werk passeren. Er worden verkeersregelaars ingezet.

De bewoners op de Vlietweg ontvangen maandag 5 november de informatiebrief over de werkzaamheden voor het kabels- en leidingenonderzoek.

Vernieuwing oeverbescherming Rijn-Schiekanaal vanaf begin 2019
Het onderzoek naar de kabels en leidingen is nodig ter voorbereiding op de vernieuwing van de oeverbescherming van het Rijn-Schiekanaal. De werkzaamheden hiervoor worden vanaf begin volgend jaar uitgevoerd. De omgeving ontvangt hierover tegen die tijd nadere informatie.

Zoekvenster sluiten