Comol5

Ecoduct & fietsviaduct Ommedijk in aanbouw

19 oktober 2021 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Bij knooppunt Ommedijk bouwen we aan het ecoduct, een combinatie van een faunaroute met een fietspad ernaast. Samen met de faunapassage onder de A44 en het groen langs de Rijksstraatweg is het ecoduct een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’ uit het Natuurnetwerk Nederland.

In de afwerking van het ecoduct worden houten verticale lamellen toegepast. Deze worden ook toegepast op het dienstgebouw aan de westzijde van de tunnel, en zijn onderdeel van het coulisselandschap in de omliggende polder.

Het ecoduct ligt over de verdiept gelegen afrit van de A44 richting de nieuwe N434. Het deel voor de dieren is 10 meter breed en geschikt voor amfibieën en kleine zoogdieren. Hier groeit bloemrijk gras en liggen boomstronken. Het wordt door een lage muur gescheiden van het fietspad.

 

Zoekvenster sluiten