Comol5

Doelstelling CO2-reductie overtroffen

17 december 2020 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Met de maatregelen die zijn genomen voor de RijnlandRoute heeft Comol5 al meer dan 40.000 ton CO2-uitstoot voorkomen. Daarmee wordt de doelstelling ruimschoots overtroffen. Het doel was om de CO2-uitstoot tijdens de bouwfase met 23% terug te brengen ten opzichte van een aanpak zonder extra maatregelen. Uit de laatste CO2-audit blijkt dat 32% CO2-reductie is behaald.

Voorbeeldproject
Duurzaamheidscoördinator Marjan Kloos van Comol5 is blij met de resultaten van de jaarlijkse onafhankelijke CO2-audit: “De auditors noemen de RijnlandRoute een voorbeeldproject. Men noemt speciaal de communicatie met de opdrachtgever en de omgeving. Er wordt steeds gekeken welke maatregelen nog meer genomen kunnen worden. Comol5 is daarbij een echte sparringpartner voor de provincie Zuid-Holland, die als opdrachtgever heel veel waarde hecht aan CO2-reductie. In de praktijk waren niet alle voorgestelde maateregelen haalbaar, maar dat neemt niet weg dat er een proces van continue verbetering is ontstaan. We hebben de extra reductie vooral bereikt ten aanzien van staal en beton. Voor de CO2-berekening brengen we het hele productieproces in kaart, van winning van grondstoffen tot productie en toepassing. Door in het inkoopproces alert te zijn op waar materialen vandaan komen en bijvoorbeeld door hergebruikt staal toe te passen, is de doelstelling overtroffen.”

Hoogste trede CO2 prestatieladder
Richtlijn voor de ambitie van Comol5 is de CO2-prestatieladder. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat voor de RijnlandRoute de hoogste trede van die prestatieladder moet worden aangehouden. De CO2-prestatieladder kent vijf treden. Voor de RijnlandRoute heeft Comol5 het hoogste ambitieniveau: trede vijf op de CO2-Prestatieladder, wat betekent dat actief samenwerking gezocht met de keten en de sector om de CO2-uitstoot te verminderen.

Pilot met mosschermen langs de bouwweg
Naast de gerealiseerde CO2-reductie, voert Comol5 samen met Besix momenteel op haar bouwplaats een pilot uit met het gebruik van mosschermen langs de bouwweg. Het is voor het eerst bij een bouwproject in Nederland dat deze toepassing wordt gebruikt. De belangrijkste doelstellingen zijn het filteren van tot 20% van het fijnstof en de zwarte koolstof, het verder ontwikkelen van deze nieuwe geavanceerde duurzame technologie én het verzamelen van gegevens over de uitgestoten vervuiling op onze bouwplaats. Deze groene innovatie is een proefproject dat verder kan worden ontwikkeld tot permanente biotechnologische filterwanden voor tunnels of geluidsschermen.

Zoekvenster sluiten