Comol5

Eerste laag asfalt in beide tunnelbuizen

30 december 2021 | N434Nieuws | Irene van Oudenniel

Vlak voor de kerst is ook de zuidelijke tunnelbuis voorzien van een eerste laag asfalt. Voor de eerste laag was per tunnelbuis 3.500 ton asfalt nodig, 7.000 ton in totaal dus. Asfalteren in een tunnel vergt extra maatwerk. Er moet rekening gehouden worden met de machines die worden gebruikt en de beperkte ruimte die er is door de ronde tunnelwanden. Ook wordt de luchtkwaliteit goed in de gaten gehouden en hebben we extra ventilatoren ingezet. Om ervoor te zorgen dat we de juiste maatregelen konden treffen, draaiden we eerder dit najaar eerst een dagje proef.

Nu de dwarsverbindingen qua betonwerk gereed zijn, komen we steeds meer op het niveau van afbouw en afwerking. In de komende maanden werken we verder aan de omrandingen van de vluchtdeuren. En daarnaast is het team druk bezig met alle verkeers- en tunneltechnische installaties aan te brengen, inclusief de vele kilometers bekabeling die daarvoor nodig zijn.

Bekijk hier de foto´s van het asfalteren. Fotografie: Vincent Basler.

Zoekvenster sluiten